Projekty UE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 grudnia 2018 10:31Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI

- obiekty oświatowe w Pile

W dniu 6 marca 2017 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Piła została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile” nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-00. Projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie ujęte jest w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Zgodnie z zawartą umową kwoty są następujące:

Całkowita wartość projektu w tym:

wydatki kwalifikowalne

dofinansowanie UE

środki własne

6 005 274,09 zł

5 669 365,70 zł

4 759 999,41 zł

1 245 274,68 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej –

obiektów oświatowych na terenie miasta Piły: Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Grabowej 18, Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka przy ul. Jana Brzechwy 10, Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały przy ul. Śniadeckich 3A, Żłobka nr 1 przy ul. Grabowej 7. W ramach projektu zakłada się podjęcie prac termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w obiektach oświatowych, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 i pyłu PM10. Dzięki realizacji projektu wzrośnie efektywność energetyczna w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej.

W ramach planowanych prac termomodernizacyjnych zostaną wykonane:

- w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile: docieplenie stropodachu budynku głównego, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu łączników i hal sportowych, wymiana luksferów na klatkach schodowych na okna, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia na energooszczędne,

- w budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych, docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,

- w budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile: ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych nośnych, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- w budynku Żłobka nr 1 w Pile: ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku głównego, ocieplenie dachu pełnego nad wejściem do budynku i budynku gospodarczego, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego, wymiana drzwi zewnętrznych.

Realizacja projektu obejmuje okres od stycznia 2014 roku do grudnia 2017 roku.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI
- obiekty oświatowe w Pile
W dniu 6 marca 2017 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Piła została
podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile” nr RPWP.03.02.01-30-
0002/16-00. Projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie ujęte
jest w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Zgodnie z zawartą
umową kwoty są następujące:
Całkowita wartość projektu
w tym:
wydatki kwalifikowalne
dofinansowanie UE
środki własne
6 005 274,09 zł
5 669 365,70 zł
4 759 999,41 zł
1 245 274,68 zł
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej –
obiektów oświatowych na terenie miasta Piły: Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika przy
ul. Grabowej 18, Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka przy ul. Jana Brzechwy 10,
Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały przy ul. Śniadeckich 3A, Żłobka nr 1 przy
ul. Grabowej 7. W ramach projektu zakłada się podjęcie prac termomodernizacyjnych mających na
celu obniżenie zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w obiektach oświatowych, a także
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 i pyłu PM10. Dzięki realizacji projektu wzrośnie
efektywność energetyczna w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej.
W ramach planowanych prac termomodernizacyjnych zostaną wykonane:
- w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile: docieplenie stropodachu
budynku głównego, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu łączników i hal sportowych,
wymiana luksferów na klatkach schodowych na okna, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie
nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- w budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile: docieplenie stropodachu,
docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych, docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych, wykonanie
nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- w budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile: ocieplenie stropodachu
budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych nośnych, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian
zewnętrznych piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych, modernizacja instalacji ciepłej
wody użytkowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- w budynku Żłobka nr 1 w Pile: ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie stropodachu wentylowanego
budynku głównego, ocieplenie dachu pełnego nad wejściem do budynku i budynku gospodarczego,
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego, wymiana drzwi zewnętrznych.
Realizacja projektu obejmuje okres od stycznia 2014 roku do grudnia 2017 roku.
Poprawiony: sobota, 15 grudnia 2018 10:13