forex trading logo

Zdalne nauczanie

Projekt Zdalna Szkoła

Microsoft Teams

E-dziennik

Pomóż Szkole...

Szkolne akcje/projekty

Pomoc Afryce

Doradztwo zawodowe

#Moleksiążkowepolecają

gimnastyka korekcyjna

LogowanieRODO

Witryna Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile
Prymusi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 16:48

PRYMUSI SZKOŁY

JOLANTA KOŁODZIEJCZYK
1984-1985
ŚREDNIA 5.0

ELIZA KUBA
1984-1985
ŚREDNIA 5.0

TOMASZ CHOLEWO
1984-1985
ŚREDNIA 4.9

MACIEJ BARANOWSKI
1985-1986
ŚREDNIA 5.O

AGNIESZKA ZAJĄC
1985-1986
ŚREDNIA 5.0

MARCIN KROJEC
1985-1986
ŚREDNIA 4.9

JAROSŁAW SZAREJKO
1986-1987
ŚREDNIA 5.0

MAGDALENA ZABŁOTNA
1986-1987
ŚREDNIA 5.0

BOŻENA PŁACZEK
1987-1988
ŚREDNIA 5.0

MAGDALENA KOWALCZYK
1988-1989
ŚREDNIA 5.0ANNA PŁUCIENNIK
1988-1989
ŚREDNIA 5.0

KATARZYNA DELNICKA
1988-1989
ŚREDNIA 5.0

TOMASZ KUBIK
1988-1989
ŚREDNIA 5.0

JAROSŁAW JODDA
1989-1990
ŚREDNIA 5.0

RAFAŁ OSSOWSKI
1989-1990
ŚREDNIA 5.0

JUSTYNA GRZEBEL
1990-1991
ŚREDNIA 5.46
JOANNA KONIECZNA
1990-1991
ŚREDNIA 5.15

MAŁGORZATA KLESSA
1990-1991
ŚREDNIA 5.15

OD ROKU 1991-1992 PRIMUS INTER PARES

OLGA KRAJNIAK
1991-1992
ŚREDNIA 5.69

AGNIESZKA KLESSA
1992-1993
ŚREDNIA 5.28

JOANNA BARTOSIEWICZ
1993-1994
ŚREDNIA 5.64

ARKADIUSZ HASS
1994-1995
ŚREDNIA 5.57

MAŁGORZATA KADOW
1995-1996
ŚREDNIA 5.50

MACIEJ KĘDRA
1996-1997
ŚREDNIA 5.71

KAROLINA WOJCIECHOWSKA
1997-1998
ŚREDNIA 5.64

GRZEGORZ SIKORSKI
1998 – 1999
ŚREDNIA 5.76

JULIUSZ KUCKIEL
1988-1999
ŚREDNIA 5.80
MAGDALENA OBARSKA
1999-2000
ŚREDNIA 5.69

ALEKSANDRA STOLARCZYK
1999-2000
ŚREDNIA 5.80

ANNA MAJOR
2000-2001
ŚREDNIA 5.9

LENA NOWICKA
2001-2002
ŚREDNIA 5.9

RAFAŁ BARON
2002-2003
ŚREDNIA 5.75

MARTYNA URBANIAK
2003-2004
ŚREDNIA 6.0
MAGDALENA GRUSZKA
2004-2005
ŚREDNIA 6.0

KAROLINA JAKUĆ
2005-2006
ŚREDNIA 6.0

MARCIN PIĄTEK
2006-2007
ŚREDNIA 6.0

ANNA TOMASZEWSKA
2007-2008
ŚREDNIA 6.0

DARIA ZADRANOWICZ
2008-2009
ŚREDNIA 6.0

KAMIL GRELA
2009-2010
ŚREDNIA 5.91


ARKADIUSZ WILCZYŃSKI
2010-2011
ŚREDNIA 5.91


LAURA CHUCHLA
2011/2012
ŚREDNIA 6.00

WIKTORIA KOTLARZ

rok szkolny 2012/2013

średnia ocen: 5,91

 

JULITA WOJTALEWICZ

rok szkolny 2013/2014

średnia ocen:5,82

Poprawiony: czwartek, 04 września 2014 18:36
 
Historia Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 16:47

W roku szkolnym 2014/2015 mija 65 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile. Wydarzenie to trwale wpisało się w historię miasta i lokalnej społeczności. W pamięci ludzkiej zaciera się wiele faktów, przetrwały jednak kroniki, księgi pamiątkowe, zdjęcia, protokoły rad pedagogicznych.

1 września 1950 roku w budynku przy ulicy Bydgoskiej 21 decyzją ówczesnych władz miasta Piły powołano Szkołę Podstawową nr 4. Gmach ten w zniszczonym wojną mieście był imponujących rozmiarów. Uczyły się w nim od 1945 roku dzieci pilskiej „ Dwójki”. Liczba uczniów stale rosła, dlatego podjęto decyzję podziału budynku na dwie szkoły: „Dwójkę” i „ Czwórkę”. Placówki te funkcjonowały w jednym budynku do 1973 roku.

W roku szkolnym 1950/1951 szkoła liczyła 437 dzieci, które uczyły się w 11 oddziałach. Na uwagę zasługuje fakt, że średnia liczba uczniów w oddziałach wynosiła około 40. Pierwszą kierowniczką szkoły została pani Maria Pomietlak. W tym czasie uczyli: Helena Głazaczow, Helena Dyło, Maria Horodnicza, Maria Hryniewiecka, Stanisława Kunicka, Alfred Krakowski, Maria Nazarewicz, Stefania Terlecka, Tadeusz Wróbel, Zofia Żółtko i ksiądz Leszek Tabor.

W następnym roku 1951/1952 ustalono, że szkoła będzie miała swój rejon – lewą stronę ulicy Bydgoskiej i ulice przyległe. Liczba uczniów zwiększyła się, przybywali nowi nauczyciele. Na Podlasiu zorganizowano filię szkoły dla klas 1 i 2.

Ważnym wydarzeniem w roku 1966/1967 była reforma szkolnictwa. Przedłużono naukę w szkołach podstawowych do ośmiu lat. Na Podlasiu zorganizowano filię klas 1 i 2. Wizytacja władz oświatowych w 1971 r. stwierdziła, że budynek przy ulicy Bydgoskiej jest za ciasny, brakuje sali gimnastycznej, oświetlenie jest niewłaściwe. Ponadto dalsze użytkowanie obiektu stwarzało niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów i nauczycieli.

W 1971 r. podjęto decyzję o budowie nowej szkoły przy ulicy Grabowej. Budowa szkoły trwała dwa lata. To tempo imponujące. Ile emocji i wrażeń towarzyszyło uczniom, nauczycielom i rodzicom, gdy w październiku 1973 roku otwarto podwoje nowej szkoły! Cały ciężar obowiązków związanych z przeprowadzką spoczywał na barkach ówczesnej dyrektor Aleksandry Kowalskiej i jej zastępcy – pani Bogumiły Adamkiewicz oraz niezwykle zaangażowanych nauczycieli.

Nareszcie spełniły się marzenia: przestrzeń, jasne sale lekcyjne, sale gimnastyczne, biblioteka, czytelnia, świetlica, jadalnia, gabinety lekarskie, szerokie piękne korytarze. W tym okresie praca dyrekcji, samorządu uczniowskiego, uczniów, harcerzy i całego grona pedagogicznego koncentruje się na nadaniu szkole imienia Mikołaja Kopernika. Z inicjatywą wyszła i większość prac wykonała pani dyrektor Aleksandra Kowalska. Uroczystość odbyła się dnia 14 lutego 1975 roku i była niemałym przeżyciem dla całej młodzieży. Odtąd dzień 14 lutego jest świętem „Czwórki”.

Dwa lata później, 14 lutego w 1977 roku, szkoła wraz z nowym dyrektorem panem Andrzejem Adaszakiem ponownie przeżywa niezapomniane chwile – otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy – PKS.

Fakt posiadania imienia wielkiego astronoma MIKOŁAJA KOPERNIKA, prawo do posiadania sztandaru to naturalne bodźce do rozwijania działalności placówki. W roku szkolnym 1977/1978, dzięki poparciu władz oświatowych i sportowych, nadano szkole prawny status szkoły sportowej.

Najbardziej uzdolnione sportowo i najsprawniejsze dzieci rozpoczęły naukę w klasie sportowej. Ustalono, że chłopcy specjalizować się będą w piłce nożnej, a dziewczęta w lekkiej atletyce. Młodzież z klas sportowych otoczono wszechstronną opieką medyczną, zakupiono sprzęt sportowy i treningowy, zorganizowano dożywianie, organizowano obozy sportowe i dojazd dla uczniów spoza rejonu W związku ze zwiększoną ilością klas sportowych i osiąganymi sukcesami utworzono stanowisko zastępcy dyrektora do spraw sportowych. Funkcję tę od 1983 roku do 31 sierpnia 2007 r. pełnił pan Władysław Zieliński.

Pasmo sukcesów rozpoczyna pierwszy złoty medal na mistrzostwach województwa przez dziewczęta w piłce koszykowej trenowane przez Łucję Sznabel.We współzawodnictwie sportowym z 40 miejsca awansujemy na 27.W roku 1983 stajemy się potęgą w czwórboju lekkoatletycznym w kraju oraz zajmujemy II miejsce w Polsce wśród szkół sportowych w lekkiej atletyce.16 naszych absolwentów kontynuując treningi w klubach sportowych powołanych zostaje do kadry narodowej .W latach 1987 – 1989 Hanna Horyd zdobywa mistrzostwo Polski w skoku w dal. Trzy osoby startują na Mistrzostwach Europu Juniorów ( 1993 – 1995): Piotr Tymko, Agnieszka Korogocka, Kamil Wawrzyniak. Trzech zawodników na I Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w 1999 roku w Bydgoszczy : Kornel Sznabel, Przemysław Czerniak i Przemysław Czerwiński.

Rok 2008 to Olimpiada w Pekinie. Nasz absolwent Przemysław Czerwiński jako jedyny pilanin reprezentuje Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w skoku o tyczce. Dostaje się do finału i zajmuje 11 miejsce. Swoje wysokie umiejętności potwierdza dwa lata później na Mistrzostwach Europy w Barcelonie w 2010 r. zdobywając brązowy medal w skoku o tyczce.

Pasmo sukcesów naszych uczniów potwierdzają wyróżnienia i nagrody dla szkoły za współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych w ramach imprez Szkolnego Związku Sportowego oraz w kolejnych edycjach Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych organizowanych przez TKKF.

W roku 2009/20010 poprawia się baza sportowa naszej szkoły. Ze środków Urzędu Miasta Piły i Ministerstwa Edukacji Narodowej wyremontowano i oddano do użytku otoczony terenem zielonym zespół bezpiecznych boisk z nawierzchnią tartanową i sztuczną trawą oraz atrakcyjny plac zabaw dla dzieci. Cały obiekt jest bezpieczny i monitorowany.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jest zadaniem biblioteki szkolnej. Księgozbiór stale się wzbogaca i obecnie liczy 16.000 woluminów. Miejsce to chętnie odwiedzają uczniowie; tu rodzi się wiele pomysłów, inicjatyw, odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy i atrakcyjne dla uczniów konkursy. Praca bibliotekarek zawsze była i jest wzorowa. Pierwszą organizatorką biblioteki w „Czwórce” była Irena Nowicka. Później pracowały panie: Wanda Jasieniecka, Danuta Gawrońska, Jadwiga Skowiera, Irena Wagner. Obecnie pracują: Daniela Gapińska, Iwona Lewoczko – Nowak, Marlena Kądziela.

W roku szkolnym 1977/1978 działalność opiekuńczą szkoły przejmują pedagodzy. Pierwszą, która sprawowała tę funkcję, była Joanna Wesołowska. Obecnie obowiązki pedagoga pełni Barbara Szczecina, która pracę swą wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Szczególną opieką otacza dzieci z rodzin zaniedbanych i patologicznych. Od roku 2010 pracę pedagoga szkolnego wspiera

Od 1973 roku w szkole działa świetlica i stołówka. Pierwszą kierowniczką była pani Barbara Janiak, później funkcję tę pełniły panie: Halina Henclewska, Krystyna Witkowska, Irena Pogorzelska, Bożena Wojciechowska. Od roku funkcję kierownika administracyjnego szkoły pełnił Tadeusz Kwiatkowski a od roku 2013 Janusz Lipiński.

Naturalnym sojusznikiem szkoły był zawsze aktywnie działający Komitet Rodzicielski, obecnie Rada Rodziców. Zgodne i rzeczywiste współdziałanie rodziców i szkoły przynosi doskonałe efekty. Na przestrzeni lat zaszczytną funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego a później Rady Rodziców pełnili: Stanisław Kuczyński, Jan Siedlok, Tadeusz Dębski, Roman Klaczko, Mirosław Durski, Henryka Baron obecnie Grażyna Matkowska.

W szkole zawsze istniały warunki do opieki medycznej nad uczniami. W gabinecie stomatologicznym pracowały panie: Jadwiga Gouda, Marlena Szymków, Elżbieta Błoj - Kowalska, Jolanta Szulc, obecnie Krystyna Szadziul i Krystyna Nowak.

Gabinet pielęgniarki prowadziły pielęgniarki dyplomowane: Zofia Żukowska, Tamara Żukowska, Elżbieta Turczynowicz, Bożena Wożniak, Halina Kujawa, Danuta Szelągowska, Sylwia Czepielewska, Teresa Potocka, Elżbieta Ordak. Opiekę medyczną sprawowali lekarze: Henryka Wierbiłowicz, Andrzej Banaś, Jacek Michalski.

Szkoła nasza może poszczycić się wieloma osiągnięciami naukowymi. Nauczyciele wychowali wielu laureatów olimpiad ogólnopolskich. Szereg uczniów było finalistami szczebla miejskiego, rejonowego, wojewódzkiego.

Ważne rolę w pracy wychowawczej odegrały zawsze prężne organizacje szkolne. Jedną z nich jest samorząd uczniowski. Samorządem uczniowskim opiekowali się następujący nauczyciele: Halina Henclewska, Helena Szopieraj, Elżbieta Sabik, Piotr Denisoff, Katarzyna Sygit obecnie Małgorzata Zyber. Od roku 2009 został powołany mały samorząd uczniowski, którym opiekują się Jolanta Urbanowicz i Urszula Kotlarz.

Oto najciekawsze inicjatywy samorządu uczniowskiego, które wpisały się na stałe w kalendarz imprez szkolnych: akcje „Radość pod choinkę”, festyny na pożegnanie i powitanie lata, Dzień życzliwości – przyznawanie orderu uśmiechu, spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu „ 100 pytań do…” akcje „ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, akcje charytatywne – kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, adopcja serca, pomoc Fundacji „LIVER”, akcja dla domów dziecka „GÓRA GROSZA” festyny rodzinne „Jesteśmy razem – bawimy się razem”, przeglądy talentów szkolnych „ I ty możesz zostać gwiazdą” i ulubione przez uczniów kiermasze różności.

Dzieciom w trudnej sytuacji pomaga szkolne koło TPD. Opiekunkami koła na przestrzeni lat były: Hanna Łukowska obcnie Joanna Głębocka.

Aktywnie i nieprzerwanie od 1966 roku , działa w naszej szkole harcerstwo. Niestrudzonym przewodnikiem harcerzy od momentu powstania Szczepu ZHP „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów jest Bożena Wojciechowska. Dzisiaj na zasłużonej emeryturze, ale dalej aktywna i z pasją kontynuuje swoje dzieło.

Najnowsze dzieje szkoły to szereg zmian związanych z przemianami ustrojowymi w Polsce. Nastąpiła demokratyzacja życia, która znalazła odzwierciedlenie w działalności organizacyjnej i wychowawczej szkoły.

W 1990 roku wprowadzono sześciostopniową skalę ocen. Rada Pedagogiczna otrzymuje większe uprawnienia. Zmieniają się też formy pracy. Na lekcjach i na posiedzeniach rady pracujemy metodami aktywnymi. Nowoczesny dostosowany do zmieniającej się rzeczywistości program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, ciekawe plany pracy poszczególnych poziomów wiekowych i organizacji – to efekty twórczej, aktywnej działalności Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

Rozszerza się współpraca z rodzicami, którzy chętnie włączają się w życie szkolne. Wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim opracowaliśmy nowy statut szkoły. W planie zajęć uczniów umieszczono lekcje informatyki i religii.

Rok szkolny 1999/2000 to rok reformy oświaty. Szkoła Podstawowa nr 4 decyzją władz miejskich została 6 – letnią szkołą podstawową. Szkołą kierował Andrzej Adaszak wraz z zastępcami: Dorotą Płaczek, Elżbietą Sabik, Władysławem Zielińskim. Dzięki ich inicjatywom szkoła cieszy się szacunkiem i uznaniem w lokalnym środowisku.

W roku 2009. Wieloletni dyrektor szkoły Andrzej Adaszak odchodzi na emeryturę. Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa Marek Rucki. Jego zastępcami są: Ewa Motyczko i Elżbieta Sabik.

Wiele nowego wkracza do polskiej szkoły. Od 2002 roku uczniowie piszą zewnętrzne sprawdziany z wiedzy uzyskanej w sześcioletniej edukacji organizowane przez CKE i OKE w Poznaniu. Wiedza ucznia ujęta jest w standardy egzaminacyjne: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. W tym roku absolwenci szkoły po raz pierwszy razem ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymują zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanych wynikach. Zaświadczenia razem ze świadectwem ukończenia szkoły są podstawowymi dokumentami składanymi do gimnazjum.

Szkoła otrzymała certyfikaty: rok 2001 - SUPER SZKOŁY w ogólnopolskim konkursie dla szkół pod patronatem MEN. Rok 2003 certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniowi przyznany przez Marszałka Sejmu Marka Borowskiego.

Rok 2010/2011 certyfikat Szkoły Bez Przemocy. Program objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Od wielu lat sekretariat szkoły wzorowo prowadzi Anna Nisiewicz.

Od 1 stycznia 1993 r. w szkole istnieje odrębna księgowość. Główną księgową jest Danuta Piekut, która wspólnie z kadrową – Dorotą Wachek troskliwie dbają o porządek w szkolnych finansach. W roku 2004 funkcję głównej księgowej obejmuje Elżbieta Kupis. Dział administracji zasila również księgowa Halina Walczak.

Każdy miniony dzień jest historią. Historia dzieje się każdego dnia. Wierzymy, że przed nami nowe sukcesy i nowe wyzwania.

 

W roku szkolnym 2014/2015 mija 65 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile. Wydarzenie to trwale wpisało się w historię miasta i lokalnej społeczności. W pamięci ludzkiej zaciera się wiele faktów, przetrwały jednak kroniki, księgi pamiątkowe, zdjęcia, protokoły rad pedagogicznych.

1 września 1950 roku w budynku przy ulicy Bydgoskiej 21 decyzją ówczesnych władz miasta Piły powołano Szkołę Podstawową nr 4. Gmach ten w zniszczonym wojną mieście był imponujących rozmiarów. Uczyły się w nim od 1945 roku dzieci pilskiej „ Dwójki”. Liczba uczniów stale rosła, dlatego podjęto decyzję podziału budynku na dwie szkoły: „Dwójkę” i „ Czwórkę”. Placówki te funkcjonowały w jednym budynku do 1973 roku.

W roku szkolnym 1950/1951 szkoła liczyła 437 dzieci, które uczyły się w 11 oddziałach. Na uwagę zasługuje fakt, że średnia liczba uczniów w oddziałach wynosiła około 40. Pierwszą kierowniczką szkoły została pani Maria Pomietlak. W tym czasie uczyli: Helena Głazaczow, Helena Dyło, Maria Horodnicza, Maria Hryniewiecka, Stanisława Kunicka, Alfred Krakowski, Maria Nazarewicz, Stefania Terlecka, Tadeusz Wróbel, Zofia Żółtko i ksiądz Leszek Tabor.

W następnym roku 1951/1952 ustalono, że szkoła będzie miała swój rejon – lewą stronę ulicy Bydgoskiej i ulice przyległe. Liczba uczniów zwiększyła się, przybywali nowi nauczyciele. Na Podlasiu zorganizowano filię szkoły dla klas 1 i 2.

Ważnym wydarzeniem w roku 1966/1967 była reforma szkolnictwa. Przedłużono naukę w szkołach podstawowych do ośmiu lat. Na Podlasiu zorganizowano filię klas 1 i 2. Wizytacja władz oświatowych w 1971 r. stwierdziła, że budynek przy ulicy Bydgoskiej jest za ciasny, brakuje sali gimnastycznej, oświetlenie jest niewłaściwe. Ponadto dalsze użytkowanie obiektu stwarzało niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów i nauczycieli.

W 1971 r. podjęto decyzję o budowie nowej szkoły przy ulicy Grabowej. Budowa szkoły trwała dwa lata. To tempo imponujące. Ile emocji i wrażeń towarzyszyło uczniom, nauczycielom i rodzicom, gdy w październiku 1973 roku otwarto podwoje nowej szkoły! Cały ciężar obowiązków związanych z przeprowadzką spoczywał na barkach ówczesnej dyrektor Aleksandry Kowalskiej i jej zastępcy – pani Bogumiły Adamkiewicz oraz niezwykle zaangażowanych nauczycieli.

Nareszcie spełniły się marzenia: przestrzeń, jasne sale lekcyjne, sale gimnastyczne, biblioteka, czytelnia, świetlica, jadalnia, gabinety lekarskie, szerokie piękne korytarze. W tym okresie praca dyrekcji, samorządu uczniowskiego, uczniów, harcerzy i całego grona pedagogicznego koncentruje się na nadaniu szkole imienia Mikołaja Kopernika. Z inicjatywą wyszła i większość prac wykonała pani dyrektor Aleksandra Kowalska. Uroczystość odbyła się dnia 14 lutego 1975 roku i była niemałym przeżyciem dla całej młodzieży. Odtąd dzień 14 lutego jest świętem „Czwórki”.

Dwa lata później, 14 lutego w 1977 roku, szkoła wraz z nowym dyrektorem panem Andrzejem Adaszakiem ponownie przeżywa niezapomniane chwile – otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy – PKS.

Fakt posiadania imienia wielkiego astronoma MIKOŁAJA KOPERNIKA, prawo do posiadania sztandaru to naturalne bodźce do rozwijania działalności placówki. W roku szkolnym 1977/1978, dzięki poparciu władz oświatowych i sportowych, nadano szkole prawny status szkoły sportowej.

Najbardziej uzdolnione sportowo i najsprawniejsze dzieci rozpoczęły naukę w klasie sportowej. Ustalono, że chłopcy specjalizować się będą w piłce nożnej, a dziewczęta w lekkiej atletyce. Młodzież z klas sportowych otoczono wszechstronną opieką medyczną, zakupiono sprzęt sportowy i treningowy, zorganizowano dożywianie, organizowano obozy sportowe i dojazd dla uczniów spoza rejonu W związku ze zwiększoną ilością klas sportowych i osiąganymi sukcesami utworzono stanowisko zastępcy dyrektora do spraw sportowych. Funkcję tę od 1983 roku do 31 sierpnia 2007 r. pełnił pan Władysław Zieliński.

Pasmo sukcesów rozpoczyna pierwszy złoty medal na mistrzostwach województwa przez dziewczęta w piłce koszykowej trenowane przez Łucję Sznabel.We współzawodnictwie sportowym z 40 miejsca awansujemy na 27.W roku 1983 stajemy się potęgą w czwórboju lekkoatletycznym w kraju oraz zajmujemy II miejsce w Polsce wśród szkół sportowych w lekkiej atletyce.16 naszych absolwentów kontynuując treningi w klubach sportowych powołanych zostaje do kadry narodowej .W latach 1987 – 1989 Hanna Horyd zdobywa mistrzostwo Polski w skoku w dal. Trzy osoby startują na Mistrzostwach Europu Juniorów ( 1993 – 1995): Piotr Tymko, Agnieszka Korogocka, Kamil Wawrzyniak. Trzech zawodników na I Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w 1999 roku w Bydgoszczy : Kornel Sznabel, Przemysław Czerniak i Przemysław Czerwiński.

Rok 2008 to Olimpiada w Pekinie. Nasz absolwent Przemysław Czerwiński jako jedyny pilanin reprezentuje Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w skoku o tyczce. Dostaje się do finału i zajmuje 11 miejsce. Swoje wysokie umiejętności potwierdza dwa lata później na Mistrzostwach Europy w Barcelonie w 2010 r. zdobywając brązowy medal w skoku o tyczce.

Pasmo sukcesów naszych uczniów potwierdzają wyróżnienia i nagrody dla szkoły za współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych w ramach imprez Szkolnego Związku Sportowego oraz w kolejnych edycjach Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych organizowanych przez TKKF.

W roku 2009/20010 poprawia się baza sportowa naszej szkoły. Ze środków Urzędu Miasta Piły i Ministerstwa Edukacji Narodowej wyremontowano i oddano do użytku otoczony terenem zielonym zespół bezpiecznych boisk z nawierzchnią tartanową i sztuczną trawą oraz atrakcyjny plac zabaw dla dzieci. Cały obiekt jest bezpieczny i monitorowany.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jest zadaniem biblioteki szkolnej. Księgozbiór stale się wzbogaca i obecnie liczy 16.000 woluminów. Miejsce to chętnie odwiedzają uczniowie; tu rodzi się wiele pomysłów, inicjatyw, odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy i atrakcyjne dla uczniów konkursy. Praca bibliotekarek zawsze była i jest wzorowa. Pierwszą organizatorką biblioteki w „Czwórce” była Irena Nowicka. Później pracowały panie: Wanda Jasieniecka, Danuta Gawrońska, Jadwiga Skowiera, Irena Wagner. Obecnie pracują: Daniela Gapińska, Iwona Lewoczko – Nowak, Marlena Kądziela.

W roku szkolnym 1977/1978 działalność opiekuńczą szkoły przejmują pedagodzy. Pierwszą, która sprawowała tę funkcję, była Joanna Wesołowska. Obecnie obowiązki pedagoga pełni Barbara Szczecina, która pracę swą wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Szczególną opieką otacza dzieci z rodzin zaniedbanych i patologicznych. Od roku 2010 pracę pedagoga szkolnego wspiera

Od 1973 roku w szkole działa świetlica i stołówka. Pierwszą kierowniczką była pani Barbara Janiak, później funkcję tę pełniły panie: Halina Henclewska, Krystyna Witkowska, Irena Pogorzelska, Bożena Wojciechowska. Od roku funkcję kierownika administracyjnego szkoły pełnił Tadeusz Kwiatkowski a od roku 2013 Janusz Lipiński.

Naturalnym sojusznikiem szkoły był zawsze aktywnie działający Komitet Rodzicielski, obecnie Rada Rodziców. Zgodne i rzeczywiste współdziałanie rodziców i szkoły przynosi doskonałe efekty. Na przestrzeni lat zaszczytną funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego a później Rady Rodziców pełnili: Stanisław Kuczyński, Jan Siedlok, Tadeusz Dębski, Roman Klaczko, Mirosław Durski, Henryka Baron obecnie Grażyna Matkowska.

W szkole zawsze istniały warunki do opieki medycznej nad uczniami. W gabinecie stomatologicznym pracowały panie: Jadwiga Gouda, Marlena Szymków, Elżbieta Błoj - Kowalska, Jolanta Szulc, obecnie Krystyna Szadziul i Krystyna Nowak.

Gabinet pielęgniarki prowadziły pielęgniarki dyplomowane: Zofia Żukowska, Tamara Żukowska, Elżbieta Turczynowicz, Bożena Wożniak, Halina Kujawa, Danuta Szelągowska, Sylwia Czepielewska, Teresa Potocka, Elżbieta Ordak. Opiekę medyczną sprawowali lekarze: Henryka Wierbiłowicz, Andrzej Banaś, Jacek Michalski.

Szkoła nasza może poszczycić się wieloma osiągnięciami naukowymi. Nauczyciele wychowali wielu laureatów olimpiad ogólnopolskich. Szereg uczniów było finalistami szczebla miejskiego, rejonowego, wojewódzkiego.

Ważne rolę w pracy wychowawczej odegrały zawsze prężne organizacje szkolne. Jedną z nich jest samorząd uczniowski. Samorządem uczniowskim opiekowali się następujący nauczyciele: Halina Henclewska, Helena Szopieraj, Elżbieta Sabik, Piotr Denisoff, Katarzyna Sygit obecnie Małgorzata Zyber. Od roku 2009 został powołany mały samorząd uczniowski, którym opiekują się Jolanta Urbanowicz i Urszula Kotlarz.

Oto najciekawsze inicjatywy samorządu uczniowskiego, które wpisały się na stałe w kalendarz imprez szkolnych: akcje „Radość pod choinkę”, festyny na pożegnanie i powitanie lata, Dzień życzliwości – przyznawanie orderu uśmiechu, spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu „ 100 pytań do…” akcje „ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, akcje charytatywne – kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, adopcja serca, pomoc Fundacji „LIVER”, akcja dla domów dziecka „GÓRA GROSZA” festyny rodzinne „Jesteśmy razem – bawimy się razem”, przeglądy talentów szkolnych „ I ty możesz zostać gwiazdą” i ulubione przez uczniów kiermasze różności.

Dzieciom w trudnej sytuacji pomaga szkolne koło TPD. Opiekunkami koła na przestrzeni lat były: Hanna Łukowska obcnie Joanna Głębocka.

Aktywnie i nieprzerwanie od 1966 roku , działa w naszej szkole harcerstwo. Niestrudzonym przewodnikiem harcerzy od momentu powstania Szczepu ZHP „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów jest Bożena Wojciechowska. Dzisiaj na zasłużonej emeryturze, ale dalej aktywna i z pasją kontynuuje swoje dzieło.

Najnowsze dzieje szkoły to szereg zmian związanych z przemianami ustrojowymi w Polsce. Nastąpiła demokratyzacja życia, która znalazła odzwierciedlenie w działalności organizacyjnej i wychowawczej szkoły.

W 1990 roku wprowadzono sześciostopniową skalę ocen. Rada Pedagogiczna otrzymuje większe uprawnienia. Zmieniają się też formy pracy. Na lekcjach i na posiedzeniach rady pracujemy metodami aktywnymi. Nowoczesny dostosowany do zmieniającej się rzeczywistości program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, ciekawe plany pracy poszczególnych poziomów wiekowych i organizacji – to efekty twórczej, aktywnej działalności Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

Rozszerza się współpraca z rodzicami, którzy chętnie włączają się w życie szkolne. Wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim opracowaliśmy nowy statut szkoły. W planie zajęć uczniów umieszczono lekcje informatyki i religii.

Rok szkolny 1999/2000 to rok reformy oświaty. Szkoła Podstawowa nr 4 decyzją władz miejskich została 6 – letnią szkołą podstawową. Szkołą kierował Andrzej Adaszak wraz z zastępcami: Dorotą Płaczek, Elżbietą Sabik, Władysławem Zielińskim. Dzięki ich inicjatywom szkoła cieszy się szacunkiem i uznaniem w lokalnym środowisku.

W roku 2009. Wieloletni dyrektor szkoły Andrzej Adaszak odchodzi na emeryturę. Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa Marek Rucki. Jego zastępcami są: Ewa Motyczko i Elżbieta Sabik.

Wiele nowego wkracza do polskiej szkoły. Od 2002 roku uczniowie piszą zewnętrzne sprawdziany z wiedzy uzyskanej w sześcioletniej edukacji organizowane przez CKE i OKE w Poznaniu. Wiedza ucznia ujęta jest w standardy egzaminacyjne: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. W tym roku absolwenci szkoły po raz pierwszy razem ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymują zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanych wynikach. Zaświadczenia razem ze świadectwem ukończenia szkoły są podstawowymi dokumentami składanymi do gimnazjum.

Szkoła otrzymała certyfikaty: rok 2001 - SUPER SZKOŁY w ogólnopolskim konkursie dla szkół pod patronatem MEN. Rok 2003 certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniowi przyznany przez Marszałka Sejmu Marka Borowskiego.

Rok 2010/2011 certyfikat Szkoły Bez Przemocy. Program objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Od wielu lat sekretariat szkoły wzorowo prowadzi Anna Nisiewicz.

Od 1 stycznia 1993 r. w szkole istnieje odrębna księgowość. Główną księgową jest Danuta Piekut, która wspólnie z kadrową – Dorotą Wachek troskliwie dbają o porządek w szkolnych finansach. W roku 2004 funkcję głównej księgowej obejmuje Elżbieta Kupis. Dział administracji zasila również księgowa Halina Walczak.

Każdy miniony dzień jest historią. Historia dzieje się każdego dnia. Wierzymy, że przed nami nowe sukcesy i nowe wyzwania.

Poprawiony: poniedziałek, 11 maja 2015 21:33
 
Prawa i obowiązli ucznia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 16:46

PRAWA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Uczeń ma prawo do:

 1. 1. Szacunku, poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, wolności myśli, sumienia i wyznania, do nietykalności cielesnej; nie wolno nikomu drwić z nazwiska ucznia, jego uczuć, poglądów i przekonań, religii, wyglądu, cech usposobienia i umysłu, komentować jego stosunków rodzinnych  i przyjaźni; nie wolno zachęcać do donosicielstwa, wymuszać zeznań;
 2. 2. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i wymaganiami, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi;
 3. 3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, pedagogowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi;
 4. 4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;
 5. 5. Jawnego umotywowania oceny jego postępów w nauce i zachowaniu;
 6. 6. Powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac klasowych;
 7. 7. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych, w czasie ferii i wakacji oraz weekendów;
 8. 8. Udziału w organizacji życia szkolnego i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 9. 9. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

10. Redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

OBOWIĄZKI UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

 1. 1. Uczeń ma obowiązek zachowania się w każdej sytuacji w sposób odpowiedzialny.
 2. 2. Uczeń respektuje takie uniwersalne zasady etyki i powszechnie obowiązujące normy współżycia społecznego, jak:

1) poszanowanie godności osobistej i wolności drugiego człowieka,

2) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

3) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób,

5) poszanowanie cudzej własności,

6) zachowanie tajemnicy korespondencji i informacji o sprawach osobistych powierzonych mu w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu  i zdrowiu powierzającego.

 1. 3. Uczeń ma obowiązki:

1) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,

2) uczyć się systematycznie, zgodnie ze swoimi możliwościami, uczęszczać na wszystkie zajęcia przewidziane planem nauczania w danej klasie,

3) współtworzyć właściwą atmosferę w szkole, opartą na zasadach solidarności, demokracji,     tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości,

4) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej,

5) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Szkoły, Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady   Pedagogicznej oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 1. 4. Uczeń:

1) nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny, dba o higienę osobistą,

2) troszczy się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, stara się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

I. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY

 1. 1. Na  zajęcia przychodzimy punktualnie.
 2. 2. Po dzwonku przed salą lekcyjną ustawiamy się parami.
 3. 3. Po wejściu do sali mówimy sobie „dzień dobry”.
 4. 4. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, pamiętamy o słowach: proszę, przepraszam, dziękuję.
 5. 5. Rozmawiamy ze sobą, nie krzyczymy, jesteśmy prawdomówni, nie skarżymy.
 6. 6. Stosujemy zasadę jeden mówi inni słuchają.
 7. 7. Odnosimy się z szacunkiem do niepełnosprawnych, ludzi starszych chorych, młodszych.
 8. 8. Osobę dorosłą wchodzącą do klasy witamy wstając z miejsc.
 9. 9. Pracownikom szkoły mówimy: dzień dobry.

10. W czasie lekcji nie spożywamy posiłków, nie żujemy gumy.

11. Dbamy o rzeczy własne i innych.

12. Tornistry, plecaki zostawiamy w klasie, jeżeli nauczyciel wyszedł z sali i sala jest zamknięta układamy na korytarzu.

13. Okrycia jesienne, zimowe wieszamy w szafkach uczniowskich.

14. Na zajęciach sportowych ćwiczymy w czystym, schludnym stroju sportowym.

15. Lekcje kończy  dzwonek na przerwę, decyzję o zakończeniu lekcji podejmuje nauczyciel, uczniowie opuszczają salę lekcyjną za zgodą nauczyciela.

16. Po zakończeniu lekcji porządkujemy salę lekcyjną.

17. Uczniowie spędzają przerwy na kondygnacjach, na których mają następną lekcję lub na boisku szkolnym.

18. W czasie przerw uczniowie nie przebywają w salach lekcyjnych z wyjątkiem dyżurnych.

19. W czasie przerw nie wolno biegać po korytarzach, gwizdać, używać słów wulgarnych, wychylać się przez okna, nawoływać czy wyrzucać coś przez nie.

20. Podczas przerw bezwzględnie podporządkowujemy się uwagom nauczyciela dyżurującego i patrolu uczniowskiego.

21. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w miejscu wyznaczonym przez dyrektora.

22. Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają szkołę, osoby dojeżdżające wracają do domów autobusem lub innym środkiem lokomocji.

23. Uczniowie zapisani do świetlicy opuszczają szkołę o godzinie wyznaczonej przez rodziców.

24. Nieobecności szkolne usprawiedliwiamy wg ustalonych kryteriów.

25. Na zajęciach szkolnych nie używamy telefonów komórkowych.

26. Do szkoły przychodzimy w codziennym stroju uczniowskim lub w stroju galowym zgodnymi z wzorami strojów uczniowskiego codziennego i galowego.

27. Dbamy o swój wygląd zewnętrzny zgodnie z przyjętym wizerunkiem: bez makijażu, paznokcie maja naturalny kolor, są czyste i krótko przycięte, włosy mają kolor naturalny, są estetycznie uczesane ,chłopcy nie noszą kolczyków, dopuszcza się nieduże kolczyki w uszach dziewcząt, nie nosi się ozdób, które mogą stanowić zagrożenie.

28. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad w stosunku do uczniów stosowany będzie system kar obowiązujący w szkole.

I. ZASADY UŻYWANIA W SZKOLE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 1. 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne przynoszone przez uczniów.
 2. 2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
 3. 3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas po i przed zajęciami) telefon może być używany w uzasadnionych przypadkach.
 4. 4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest dopuszczalne tylko za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 5. 5. Naruszanie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły skutkuje zabraniem telefonu do depozytu. Aparat odbiera rodzic lub opiekun prawny ucznia w sekretariacie szkoły.
 6. 6. Naruszanie zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły bierze się pod uwagę w ocenie zachowania.
Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2012 23:47
 
Strój uczniowski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 16:47
 1. I. WZÓR STROJU UCZNIOWSKIEGO CODZIENNEGO I GALOWEGO ORAZ ZASADY ICH NOSZENIA
 2. 1. Ustala się następujący wzór codziennego stroju uczniowskiego:

1) na terenie szkoły obowiązuje ucznia strój w stonowanych kolorach;

2) codzienny strój uczniowski może się składać ze spódniczki, swetra, bluzy, żakietu, marynarki, bluzy, koszulki typu T-shirt, kamizelki;

3) niedopuszczalne jest ubieranie się w krótkie spodenki typu szorty, zbyt krótkie spódniczki, bluzeczki na ramiączkach lub z odkrytymi plecami, bluzki odkrywające brzuch lub odzież w zbyt jaskrawych kolorach.

2.Ustala się następujący wzór galowego stroju uczniowskiego:

1) dziewczęta: biała koszulowa bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, granatowe lub czarne eleganckie spodnie, wywiązka z logo szkoły.

2) chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie ( nie jeansowe),krawat z logo szkoły.

3.Dopuszcza się sytuacje, w których nie wymaga się od ucznia noszenia regulaminowego

stroju codziennego ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych . Są to wyznaczone i zaplanowane przez samorząd uczniowski i  inne organy szkoły uroczystości dla uczniów takie jak: kolorowe dni ,dzień życzliwości, mikołajki, pierwszy dzień wiosny, dzień dziecka, dzień sportu.

Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2012 23:45
 
Dyrekcja szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 stycznia 2012 19:50

Dyrektor Szkoły


mgr Mariola Skrzyńska

v-ce Dyrektor


mgr Bogusława Opalińska


v-ce Dyrektor


mgr Ewa Motyczko

Poprawiony: środa, 25 września 2019 10:52
 
« pierwszapoprzednia7172737475767778następnaostatnia »

Strona 78 z 78

Mini galeria 2

 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
SLIDESHOW PRO MODULE BY JT

Nasi Liderzy

Innowacje szkolne

Orły Edukacji 2019

JESTEŚMY
Edukacja ekologiczna

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 163 gości 


Mini galeria 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.